Conferinta de inchidere a proiectului POCU 107075

Conferinta de inchidere a proiectului „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”, cod SMIS 107075, Axa prioritară: 6 Educație şi competență, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (aici).

Proiecte@UCV - 28.11.2019