Gala cercetării ştiinţifice la Universitatea din Craiova 2019

Conducerea Universităţii din Craiova are bucuria să vă invite joi, 28 noiembrie 2019, de la ora 15.00, în Aula „Mihai I al României” la Gala Excelenţei în cercetare ştiinţifică.

În 2018, cercetarea ştiinţifică a fost suţinută din onduri proprii ale Universităţii din Craiova oferite prin crearea la nivelul instituţiei a fondului de sprijin pentru activitatea de cercetare. Aceste fonduri s-au situat în 2018 la valoarea de 2.740.828 lei. De asemenea, pentru activităţile ce cercetare- dezvoltare-inovare s-au alocat integral fondurile obţinute de instituţie prin finanţarea suplimentară dată de Ministerul Educaţiei Naţionale în baza indicatorilor de calitate IC2. În anul 2018 aceste fonduri au fost de 10.525.366 lei. Tot în 2018 au fost atraşi 6.595.027 lei prin proiecte internaţionale, naţionale sau prin servicii de tip CDI oferite unor companii private.

În 2018, au fost continuate 27 de proiecte contractate în anii anteriori (22 proiecte în competiţii naţionale și  5 proiecte în competiţii internaţionale), au fost câștigate 24 proiecte noi, în competiţii naţionale şi internaţionale (19 proiecte în competiţii naţionale și 5 proiecte în competiţii internaţionale) şi s-au realizat 67 de contracte de cercetare pe bază de contracte cu agenți economici.

            Cercetătorii UCv au publicat peste 800 de articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitatedintre care 163 în reviste cotate ISI, peste 300 de articole publicate în reviste sau în Proceedings-uri indexate ERIH+, ISI sau IEEE, peste 140 cărţi/capitole în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate.

Brosura evenimentului poate fi vizualizata aici.

 

 

Știri@UCV - 26.11.2019