Rezultat concurs POCU - ID -123990

Ca urmare a rezultatelor obtinute la concursul de dosare pentru ocuparea posturilor disponibile din cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat si implemetarea de programe de formare antreprenoriala inovative”, ID PROIECT:POCU/380/6/13/123990, punctajele fiind egale, iar contractul de finanțare având prevăzut un singur post, fără posibilitatea fracționării acestuia,  concursul se va relua la o dată ulterioară, stabilită în cadrul Consiliului de Administrație al Universității din Craiova.

Rezultatele concursului sunt disponibile aici.

Proiecte@UCV - 18.10.2019