Rezultat selecție partener transnațional POCU Axa 6

Rezultatul selecției partenerului transnational pentru implementarea unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU),  Axa prioritară 6, Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13 (aici).

Results of the selection of a transnational partner for the implementation of a project to be submitted under the Operational Programme Human Capital 2014 – 2020 (POCU), Priority axis 6, Thematic objective 10, Investment priority 10iv, Specific objective 6.13. (here).

 

Detalii / Details
- Anexa 4 / Annex 4grila de calificare / qualification grid
- Anexa 5 / Annex 5grila de evaluare / evaluation grid
Proiecte@UCV - 20.09.2019