Rezultate concurs proiect POCU – 124958

RBZULTAT CONCURS DE DOSARE pentru ocuparea posturilor disponibile din cadrul "Student antreprenor in cadrul Facultitilor de Stiinte Sociale, Litere qi Geografre",ID 124958 (aici).

FI$A INDIVIDUALA DE EVALUARE a candidalilor la concursul public al posturilor disponibile din cadrul proiectului "student antreprenor in cadrul Faculti(ilor de $tiin{e Socialeo Litere ;i Geografie", ID 124958 (aici).

Proiecte@UCV - 29.07.2019