Concurs pentru ocupare posturi vacante-proiect POCU-SMIS 125093

ANUNȚCONCURS OCUPARE POSTURI

PROIECT POCU (Program Operational) cu titlul

”STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI HORTICULTURĂ”

ID PROIECT: 125093

În data de 25 ianuarie 2019 au fost demarate activitățile de contractare pentru proiectul ”STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI HORTICULTURĂ”, implementat de către Universitatea din Craiova, prin scrisoare de informare nr.670/SSC din 25.01.2019. Durata proiectului este de 24 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6275726,36 lei. Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor:

Nr. crt.

Postul

Perioada

(luni)

Tarif de salarizare net / ora

Calificări / experienţă necesară

Îndatoriri în proiect

1

Expert 2 grup țintă elevi

6

49

Studii superioare - 3 ani. Experiența profesională specifică - 1 an. Competențe de comunicare și organizatorice. Limbi straine solicitate: engleza, utilizator nivel 1 elementar.

Răspunde de selecția și implicarea în activități a elevilor din grupul țintă de la FEAA.

 

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

Cerere de înscriere;

Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care se va specifica postul vizat – 2 exemplare;

Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei anterioare specifice postului vizat.

 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la baza urmatoarele principii: Egalitate de șanse și nediscriminare; Confidențialitate; Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal; Obiectivitate și tratament egal; Transparență; Utilizarea eficientă a fondurilor publice.

 

Calendarul competiţiei:

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor: sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00-15:00, de luni 22.07.2019 până vineri 26.07.2019.

Evaluarea dosarelor se va face luni 29.07.2019.

Afişarea rezultatelor se va face luni 29.07.2019.

Depunere contestaţii: sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09.00-15.00, în data de 30.07.2019.

Perioada soluţionării contestaţiilor 30.07.2019.

Afisarea rezultatelor finale 31.07.2019.

 

Director proiect,

Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina Niculina

E-mail: sinacosmulescu@hotmail.com

Telefon: 0741131465

Proiecte@UCV - 18.07.2019