“Student antreprenor în cadrul Facultăților FEAA și Horticultură”

TITLUL PROIECTULUI: “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”

Proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ID PROIECT: POCU/379/6/21/125093

 

Conferința de lansare a proiectului

 

 “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”

(cod contract: POCU/379/6/21/125093)

 

CRAIOVA, 19 iunie 2019

 

Proiectul “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, se implementează începând cu 24.05.2019, de către Universitatea din Craiova, având ca obiectiv general creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior în cadrul domeniilor de specializare inteligentă ale Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură, proveniți din medii defavorizate.

Scopul proiectului constă în: creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior în cadrul domeniilor de specializare inteligentă ale Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură, provenind din medii defavorizate, cu cel puțin 300 de persoane pe perioada implementării proiectului; creșterea competențelor didactice și antreprenoriale a 80 de cadre didactice universitare; diversificarea ofertelor educaționale pentru studenții din grupul țintă prin elaborarea de cursuri în domeniul antreprenoriatului, adaptate domeniilor de studii; dobândirea de competențe antreprenoriale necesare desfășurării unor activități independente în domeniul de studii pentru 440 de studenți din grupul țintă.

Grupul țintă din cadrul proiectului este format din:

  • 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, ce vor fi orientați și consiliați să urmeze studiile de licență în cadrul domeniilor de specializare inteligentă ale Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură;
  • 440 de studenți din domenii de specializare inteligentă, dintre care minim 300 de studenți vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenți netradiționali, romi);
  • 80 de cadre didactice universitare, cu prioritate din cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură.

 

Obiectivele conferinței

     1. Prezentarea principalelor obiective ale proiectului  “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”.

      2. Prezentarea rezultatelor așteptate și a activităților proiectului  “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”.

 

Data și locația

Evenimentul are loc în data de 19 iunie 2019, ora 14.00, în Sala Albastră din cadrul Universității din Craiova.

 

Manager de proiect: Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina

 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Pîrvu Ramona, Responsabil informare și publicitate

 

E-mail: step.ucv@gmail.com

Telefon: 0722.912.316

 

Proiecte@UCV - 17.06.2019