Anunt important privind organizarea referendumului de alegere a rectorului pentru mandatul 2020-2024

 

 

 

CĂTRE COMUNITATEA ACADEMICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

ORGANIZAREA REFERENDUMULUI PRIVIND MODALITATEA DE ALEGERE A RECTORULUI PENTRU MANDATUL 2020-2024

 

În data de 8 iulie 2019 se va organiza, conform aprobării Senatului din data de 4 aprilie 2019, REFERENDUMUL cu privire la modalitatea de alegere a Rectorului Universității din Craiova.

 

           

Conform art.209 din Legea nr.1/2011:

(1)Rectorul universităţilor de stat şi particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalităţi:

a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; sau

b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

 

Având în vedere că modalitatea de desemnare a rectorului se realizează la fiecare  desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, vă invităm să participați la referendumul din data de 8 iulie 2019.

În cazul în care nu se realizează cvorumul va avea loc un al doilea tur de scrutin în data de 15 iulie 2019.

Biroul electoral al Universității din Craiova va organiza campania de informare cu privire la: participanții la vot,  locul desfășurării referendumului, locația secțiilor de votare și arondarea pe secții, dacă  va fi cazul. 

 

Știri@UCV - 07.06.2019