Lansare proiect

 

TITLUL PROIECTULUI: “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”

Proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ID PROIECT: POCU/379/6/21/125093

 

ANUNȚ

Data: 06.06.2019

 

 

 “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”

(cod contract: POCU/379/6/21/125093)

 

 

Proiectul “Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, s-a semnat în data de 23.05.2019 și se implementează începând cu 24.05.2019, pentru o perioadă de 2 ani, de către Universitatea din Craiova.

Grupul țintă din cadrul proiectului este format din: 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, ce vor fi orientați și consiliați să urmeze studiile de licență în cadrul domeniilor de specializare inteligentă ale Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură; 440 de studenți din domenii de specializare inteligentă, dintre care minim 300 de studenți vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenți netradiționali, romi); 80 de cadre didactice universitare, cu prioritate din cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură.

În următoarele luni se vor desfășura activități de promovare a participării la învățământul universitar în rândul elevilor din grupul țintă (vizite la universități, întâlniri ale profesorilor universitari cu elevii din licee, consiliere); motivarea și sprijinirea studenților din grupuri vulnerabile de a-și finaliza studiile prin acordarea de burse; activități de perfecționare a personalului didactic din învățământul superior inclus în grupul țintă; conceperea și autorizarea unor cursuri în domeniul antreprenoriatului, cu caracter aplicat, adaptate domeniilor de studii ale studenților din grupul țintă; dobândirea de competențe antreprenoriale necesare desfășurării unor activități independente în domeniul de studii pentru 440 de studenți din grupul țintă.

 

Manager proiect: Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina

 

 

Persoană de contact: Conf.univ.dr. Pîrvu Ramona, Responsabil informare și publicitate

E-mail: step.ucv@gmail.com

Telefon: 0722.912.316

Proiecte@UCV - 06.06.2019