Concurs pentru ocupare posturi vacante - proiect POCU 123990

ANUNȚCONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU (Programul Operațional Capital Uman), cu titlul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat si implemetarea de programe de formare antreprenoriala inovative””, ID POCU/380/6/13/123990 (aici).

 

Proiecte@UCV - 28.01.2019