Cazare gratuită pentru candidații care susțin examen de admitere la UCv

Cazare gratuită pentru candidații care susțin examen de admitere la UCv

 Universitatea din Craiova oferă candidaților care susțin examen de admitere în anul universitar 2018/2019, probă scrisă  (licență, master, doctorat) cazare gratuită în Căminul studențesc nr.10. Cazarea se realizează în baza legitimației de concurs și a actului de identitate.

Știri@UCV 11.07.2018