Programul de Conversie Profesională în Limba și Literatura Română

Programul de Conversie Profesională în Limba și Literatura Română

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română, organizează Programul de conversie profesională în Limba și literatura română,cu durata de 4 semestre (120 credite). Programul este întemeiat pe Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/2012, se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care au diplomă de licenţă şi se va finaliza prin examen de absolvire, în urma căruia se va obţine Diploma de conversie profesională în Limba și literatura română. Diploma atestă această specializare şi conferă titularului dreptul de a ocupa un post de profesor de limba și literatura română.

Taxa de școlarizare este de 1400 lei pe semestru.  Înscrierea candidaților se va face în perioada 16-21 iulie 2018.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • Dosar mapă; 
 • Cerere de înscriere tip (se ia de la Secretariat în momentul înscrierii);
 • Diploma de bacalaureat, original şi copie;
 • Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2018), original şi copie;
 • Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă,original şi copie;
 • Certificatul de naştere, original şi copie;
 • Buletin de identitate / Carte de identitate,original şi copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”), original;
 • Adeverință de salariat, care să ateste statutul de cadru didactic al candidatului (titular sau suplinitor), original.
 • Procură notarială pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere), original.

 

Decan,                                                                                                                                                                             Director de departament,

Conf.univ.dr. Anamaria Magdalena PREDA                                                                                                      Lect.univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI

Știri@UCV 11.07.2018