Lansare proiect ”Profesori buni pentru copii fericiți” COD SMIS:105374

Lansare proiect ”Profesori buni pentru copii fericiți” COD SMIS:105374

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Capital Uman 2014 –2020

 

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar implementează, în perioada 11.04.2018-10.05.2020, proiectul ”Profesori buni pentru copii fericiți”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6 “Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.

 

 

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV 08.05.2018