1.781.300 lei atraşi la Universitatea din Craiova

 

Universitatea din Craiova a obţinut finanţare pentru şase proiecte în Competitia FDI 2018 pe următoarele domenii:

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Suma totală atrasă a crescut 80% față de anul 2017.

 

Știri@UCV - 17.04.2018