3 manifestări culturale „Ștefan Petica – 140”

Facultatea de Litere – Universitatea din Craiova, având ca parteneri Institutul Cultural Român, Muzeul Național al Literaturii Române și Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, organizează pe parcursul lunilor ianuarie și februarie o serie de evenimente culturale care urmează să se desfășoare în contextul celebrării a 140 de ani de la nașterea întâiului simbolist român, scriitorul Ștefan Petică.În cadrul proiectului „ȘTEFAN PETICĂ - 140” vor avea loc trei manifestări culturale de promovare a culturii și educației susținute la Tecuci, Craiova și București: simpozionul „Ștefan Petică – 140”, conferința „Ștefan Petică - restitutiri”, masa rotundă cu tema „Ștefan Petică – 140” și evenimente conexe acestora.

 

Unul din aceste evenimentele culturale va avea loc pe data de 27 ianuarie  2017, la Universitatea din Craiova, cu prilejul conferinței publicesusținută de Prof. univ. dr. Doru Scărlătescu – Universitatea din Iași și intitulată „Ștefan Petică - restitutiri”. La acest eveniment, care are drept scop sporirea vizibilității operei unui scriitor inovator cu o personalitate atât de poliedrică, așa cum este cea a lui Ștefan Petică, alături de cadre didactice din mediul academic, studenți, scriitori, este invitată să participe conducerea Universității din Craiova și cea a Facultății de Litere.

Cu acest prilej se va prezenta volumul I (Poezii) al ediției integrale Ștefan Petică, ediție îngrijită de Nicoleta Presură-Călina, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2016, în prezența Directorului Muzeului Național al Literaturii Române, Conf. univ. dr. Ioan Cristescu, a redactorului acestui volum, Dr. George Florian Neagoe, asistent cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române și a unui reprezentant al Institului Cultural Român.

Tot cu această ocazie, va avea loc o expoziție de manuscrise în facsimil și va fi  expusă diaporama dedicată lui Ștefan Petică – și intitulată „De la simfonia de flori la amurgurile înflăcărate”, autor - Prof. Ștefan Andronache, director al Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” din Tecuci în perioada 1992-2003.

 

Detalii:

 

 

 

 

Știri@UCV - 26.01.2017