Titlul de Profesor Emerit, pentru excelentă didactică și de cercetare

Titlul de Profesor Emerit, pentru excelentă didactică și de cercetare

Senatul Universității din Craiova (UCV) va acorda mâine, 15 decembrie 2015, cu începere de la ora 14:00, titlul de Profesor Emerit, pentru excelență didactică și de cercetare, profesorului universitar Constantin Fota, cadru didactic al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova.

O caracteristică majoră a carierei profesorului Fota este îmbinarea activității de cercetare științifică cu activitatea practică, iar acestea împreună cu cea didactică. Zecile de studii de piață, pe țări sau organisme economice internaționale, elaborate ca cercetător în institute sau în minister au avut ca finalitate acțiuni practice majore precum autodeclararea României ca țară în curs de dezvoltare (1964) și obținerea pe această bază a preferințelor vamale generalizate, aderarea României la GATT (1971), acordurile comerciale ale României cu SUA (1975 și 1992) și RF Germania (1979), prevăzând clauza națiunii celei mai favorizate, asocierea României la Comunitățile Economice Europene, azi Uniunea Europeană și la EFTA (1992), toate acestea făcând posibilă obținerea unor câștiguri substanțiale pentru economia națională.

Ca dascăl, profesorul Fota s-a remarcat printr-un stil propriu, de o cât mai mare apropiere față de studenți. La cursuri, coboară de la pupitru între studenți, le vorbește liber, explică conceptele teoretice prin exemple din practică, îi invită insistent să-l întrerupă dacă ceva nu este clar, să pună întrebări, să-și exprime puncte de vedere proprii, își cere scuze atunci când nu poate da un răspuns satisfacator, promițând că se va documenta și v-a clarifica problemele la viitoarea întâlnire. Seminariile le desfășoară pe baza de referate, eseuri, studii de caz ale studenților, pe teme prestabilite legate de cursuri, acestea fiind prezentate liber de studenți în fața colegilor, care sunt invitați să facă aprecieri, sa completeze și să-și exprime propriile puncte de vedere. În felul acesta, profesorul Fota este agreat și preciat de studenți, care devin parte activă la procesul educațional și sunt mult mai  motivați să-și însușească cunoștiințele.

Profesorul Constantin Fota a publicat peste 30 de tratate cărți și manuale, deține peste 70 de articole publicate în reviste, iar activitatea științifică numără peste 50 de studii. Profesorul Fota a participat în peste 50 de ani de activitate la sute de reuniuni, simpozioane interne și internaționale, precum sesiunile anuale al GATT, de la Geneva, forumuri economice din țară și străinătate și este conducător de doctorat în domeniul Relații Economice Internaționale, numărând 41 de doctori în științe economice cu teze aprobate de Minister.

Activitatea sa a fost apreciată, de-a lungul timpului, cu premii și diplome dintre cele mai prestigioase, precum Diploma Fundației Internaționale “Mihai Eminescu” pentru cercetare științifică fundamentală sau Premiul “Petre S. Aurelian” al Academiei Române pentru contribuția la cartea “o nouă ordine în comerțul internațional”. Profesorul Constantin Fota este membru fondator ANEVAR, membru fondator SOREC, membru fondator Institutul European și președinte al Asociației Române de Marketing și al Fundației “Clubul Oamenilor de Afaceri din Oltenia”.

 

 

                

 

 

Evenimente@UCV 14.12.2015