Rezultat evaluare ARACIS 2015

 

În urma realizării evaluării externe a calității academice de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Universităţii din Craiova i s-a acordat calificativul "Grad de încredere ridicat".

 

Raportul de evaluare externă a Universităţii din Craiova poate fi consultat la adresa http://proiecte.aracis.ro/index.php?id=193

Știri@UCV - 07.09.2015