Anunț Invitație

ANUNŢ INVITAŢIE

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electri, prin Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială, anunţă intenţia de a depune o propunere de proiect în cadrul

 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

 

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”,

Acţiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

 

TITLUL PROPUNERII DE PROIECT (provizoriu):

Sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare” - (TRAC-IEE)

 

  • Ø Domeniul şi subdomeniul de specializare inteligentă căruia i se adresează Proiectul:
    • Domeniul 4: ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE

                         AVANSATE

  • Subdomeniul 4.1. Echipamente de transport:

4.1.1. Noi generaţii de vehicule şi tehnologii

          ecologice şi eficiente energetic.

                                     

Cod competiţie: POC-A1-A1.2.3-G-2015

Acţiunea 1.2.3 din tipul de proiecte:

Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

http://poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e

 

Echipa de management (parţială):

Director (Manager Proiect): Prof. univ. dr. ing. ENACHE Sorin

 

În scopul elaborării şi depunerii aplicaţiei, se lansează INVITAŢIA către întreprinderile interesate pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoştinţe prin construirea şi realizarea unui parteneriat pentru dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii noi, eco-inovarea şi aplicaţiile de servicii publice, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată având ca scop realizarea de componente şi a unui sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare.

 

Știri@UCV - 22.07.2015