Anunț Invitație

 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, prin Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială, anunţă intenţia de a depune o propunere de proiect în cadrul

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”,

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

 

TITLUL PROPUNERII DE PROIECT (provizoriu):

“Soluţii inteligente de creşterea securităţii şi competitivităţii prin monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite şi creşterea eficienţei energetice la generare şi la consumatori industriali” - (SICSC-GC)

 

  • Ø Domeniul şi subdomeniul de specializare inteligentă căruia i se adresează Proiectul:
    • Domeniul 3: ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
    • Subdomeniul 3.1. Energie:

                                        3.1.1. Creşterea eficienţei energetice la generare, transport şi distribuţie şi la consumator.

                                        3.1.4. Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili.

 

Cod competiţie: POC-A1-A1.2.3-G-2015

Acţiunea 1.2.3 din tipul de proiecte:

Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

http://poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e

 

Echipa de management (parţială):

Director (Manager Proiect): Prof. univ. dr. ing. NICOLAE Petre - Marian

 

          În scopul elaborării şi depunerii aplicaţiei, se lansează INVITAŢIA către întreprinderile interesate pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoştinţe prin realizarea unui parteneriat pentru dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată având ca scop elaborarea de Soluţii inteligente pentru creşterea securităţii şi competitivităţii grupurilor energetice de putere prin monitorizare, diagnoză şi prin reducerea efectelor energetice nedorite şi creşterea eficienţei energetice la generare şi la consumatori industriali.

 

Știri@UCV - 22.07.2015