Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității cult

Proiectul vizează documentarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Sud-Vest Oltenia, dintr-o perspectivă multidsicplinară (religie, antropologie socială și culturală, etnologie, sociolologie, onomastică – toponimie -antroponimie, istorie culturală, grafică etc). Proiectul este necesar, deoarece până în momentul de față nu s-a realizat niciun studiu multidisciplinar pe tema vizată. Există analize sau studii disparate, despre o etnie (spre exemplu, despre italieni), din perspectivă pur istorică, sociologică sau culturală. În Oltenia, deși minoritățile etnice au contribuit la patrimoniul cultural regional (arhitectură, muzică, meșteșuguri), proba acestei moșteniri rămâne la îndemâna câtorva specialiști, nefiind vizibilă publicului larg.
Regiunile cu o mai mare diversitate etnică din România sunt: Transilvania, Banatul, Bucovina şi Dobrogea. În zonele cu diversitate etnică mai redusă, precum Oltenia şi Moldova, se constată o deschidere mai restrânsă a publicului larg faţă de pluralismul etnic, fapt ce motivează abordarea proiectului actual.

 

Site-ul proiectului este: http://www.minoritatioltenia.eu

Proiecte@UCV - 01.10.2015