Seară interculturală în cadrul Proiectul „Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților

Seară interculturală în cadrul Proiectul „Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților

Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  și  Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia implementează în perioada 2014-2015 proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare LLP116/08.04.2014, finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” Grant SEE. Joi, 4 iunie 2015, ora 17.00, în Aula Magna a Facultății de Drept și Stiințe Sociale din Craiova, Strada Calea București, Nr.107D, Craiova va avea loc o nouă seară interculturală, la care vor participa reprezentanți ai ASOCIAȚIEI MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA (Președinte Constantina Dumitrescu) și ai COMUNITĂȚII ITALIENE DIN CRAIOVA  (Președinte Mircea Feruglio).

Obiective evenimentului vizează creșterea gradului de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților macedonene și italiene din Craiova, promovarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg și evidențierea rolului pe care l-au avut și îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din Oltenia.

 

Persoană de contact:

conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Expert comunicare

E-mail: gabrielarusu.pasarin@yahoo.com

Telefon: 0744 361618

 

MANAGER PROIECT,

conf. univ. dr. Carmen BANȚA

 

Știri@UCV 03.06.2015