Conferința internațională Educație și Spiritualitate

Universitatea din Craiova Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul de Cercetari PsihoPedagogice

 

Conferința internațională

EDUCAȚIE ȘI SPIRITUALITATE

ediția a IV-a cu tema MENTORAT ȘI TRASEE FLEXIBILE ÎN EDUCAȚIE

în perioada 16-17 iunie 2018 Casa Universitarilor și Sediul Central al Universității din Craiova

 

Conferința își propune stimularea dezbaterilor legate de:

-       valoarea și utilitatea profesională a mentoratului în educație (de stagiatură sau de profesionalizare),

-       de valențele formative ale reflexivității, ca practică în activitatea cadrelor didactice și ale practicii reflexive ca abordare în pregătirea studenților DPPD,

-       de flexibilitatea traseelor de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice,

-       de eficientizarea managementului educațional din perspectiva formării profesionale și a dezvoltării resursei umane,

-       de contextele structurate care definesc și în care se realizează didactica specializării.

În acest sens, Conferința încearcă să reunească răspunsuri la interogațiile legate de problematicile anterioare.

Subiectele posibile includ, dar nu se limitează la:

  • Rolurile  și competențele profesionale ale profesorului-mentor;
  • Practica reflexivă în activitatea cadrelor didactice debutante sau în pregătirea studenților DPPD – provocări și reconsiderări;
  • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat – trasee flexibile;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice – între experiența națională și standardele internaționale;
  • Politici eficiente și bune practici în managementul educațional;
  • Activitatea de mentorat din perspectiva dezvoltărilor recente în didactica specializării;
  • Mentoratul intercultural, care pune în evidențărelațiile dintre zone culturale diferite;
  • Ethosul mentorului.

Conferința cuprinde 8 ateliere de lucru, moderate de cadre didactice universitare de la diferite universități din sistemul de învățământ universitar românesc și din străinătate.

                Publicul țintă este reprezentat de cercetători, doctoranzi, masteranzi, profesoridin sistemul universitar.

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări științifice ocazionate de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.

Pentru mai multe detalii, persoană de contact:

Lect. univ. dr. Lazăr Emil – elazar.ucv@gmail.com

 

 

Știri@UCV - 13.06.2018