Vizită la Universitatea „Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu în cadrul proiectului POCU, id:123990

Vizită la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)

Joi, 15 septembrie 2022, o delegație formată din membri ai echipei proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990), de la Universitatea din Craiova și IPA SA a efectuat o vizită la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

În cadrul evenimentului au fost abordate o serie de teme de interes comun: acțiuni legate de cercetarea în folosul mediului de afaceri, măsuri legate de antreprenoriat realizate, inovare și transfer tehnologic, proiecte de cercetare-inovare, etc.

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Proiectul se implementează începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 42 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.173.828,15 lei, din care finanțarea nerambursabilă aprobată este de 6.024.267,16 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 19.09.2022