Lansare proiect transfrontalier „A CHANCE FOR DEVELOPMENT”

Titlul proiectului: „A Chance for Development”

e-MS code:   ROBG-176

Cod proiect: 16.4.2.087

 

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Economice D.A. Tesenov şi Regional Development Foundation, lansează proiectul transfrontalier „A chance for development”.

Proiectul vizează creșterea capacității de angajare prin dezvoltarea abilităților profesionale și asigurarea unei mai bune comunicări între angajatori și persoanele care caută un loc de muncă în județele Dolj, Vidin și VelikoTarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piața muncii a studenților și a absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare a proiectului.

Activități incluse:

  • Formarea profesională a grupului țintă în domeniile: optică și optometrie, radioterapie, poluare și protecția mediului, acustică și audiometrie, limba engleză, limba română, informatică, competențe antreprenoriale, formator, PR și asistent de comunicare, manager de proiect, sisteme informatice geografice;
  • Crearea unui centru româno-bulgar pentru carieră și recrutare;
  • Organizarea de întâlniri tematice între angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Vizite de lucru ale studenților și profesorilor la potențiali angajatori din Bulgaria și România.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 22.06.2017, ora 1100, la sediul central al Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, Sala Albastră.

 

  • Manager proiect,                                                                     

Lect. univ. dr. Mihaela Tinca Udriștioiu                            

Telefon: 0723533117                                                      

E-mail: mihaela_udristioiu@yahoo.com    

 

  • Manager relații publice și comunicare,

Conf. univ. dr. Carmen Banța

Telefon: 0721963838

E-mail: carmenbanta74@yahoo.com

 

Proiectul „O șansă pentru dezvoltare”

este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională

în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Proiecte@UCV - 20.06.2017