Publicaţii  reprezentative

 • Mogonea, F. R., Mogona, F., Popescu M. A., Ştefan M. A. (2012). Ghid theoretic şi aplicativ pentru realizarea lucrării de licenţă/disertaţie. Craiova: Editura Universitaria
 • Maciuc, I., Ilie, V., Mogonea, F. R. (2012). Educaţia în spiritul valorilor creştine.Craiova: Editura Sitech
 • Bunăiaşu C. (2011). Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Universitară
 • Bunăiaşu C. (2011). Pedagogie I – Teoria şi metodologia curriculumului.  Craiova: Editura Universitaria
 • Joiţa, E. (coord.).Mogonea R.F., Mogonea F., Ştefan M. A., Frăsineanu Ec.,Popescu M.,Bunăiaşu C. (2011). La formation pedagogique initiale du professeur. Instruments proceduraux cognitifs – constructivistes. Sarrebruck: Editions universitaires europeennes, Germany
 • Maciuc, I., Ilie, V., Frăsineanu, E. S., Mogonea, F. R., Bunăiaşu, C.M., Mogonea F., Ştefan, M. A., (2011). Some post-modern educational aspects. An antology. Academica Greifswald, Germany
 • Strungă, A. (2011). Educaţia seniorilor – perspectiva DANET. Craiova: Editura Universitaria
 • Bunăiaşu C. (2010). Seminarul didactic universitar. Seminarul disciplinelor pedagogice: structuri, conţinuturi, metodologii. Craiova: Editura Universitaria
 • Mogonea Florentina, Formarea competenţei de autoevaluare la elevii de liceu. (2010). Craiova: Editura Universitaria
 • Mogonea R. Fl., (2010). Dificultăţile de învăţare în context şcolar. Craiova: Editura Universitaria
 • Maciuc, I., Ilie, V., Frăsineanu, Ec., Popescu, M., Mogonea, F., Mogonea, F. R., BunăiaşuC, (2009), Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri şi adulţi,  Craiova: Editura Universitaria
 • Mogonea Florentina, Profesorul şi managementul clasei de elevi. Fundamente teoretice. Ipoteze şi soluţii aplicative. Sarcini şi instrumente de lucru. Profilul de competenţă managerială a profesorului. (2009). Craiova: Editura Universitaria
 • Ilie V., (2009). Elemente de management şi leadership educaţional, Editura Paralela 45, Piteşti