InternaţionalProgrammesEuropean ProgrammesErasmus

ERASMUS

 

 

Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa.

Programul Erasmus se adresează nevoilor de predare şi învăţare ale tuturor celor implicaţi în sistemul de învăţământ superior şi de formare profesională la nivel terţiar, oricare ar fi durata cursurilor sau calificarea, inclusiv studiile doctorale, precum şi instituţiilor şi organizaţiilor care oferă sau facilitează astfel de forme de educaţie şi formare.

Erasmus este programul comunitar pentru mobilitate şi cooperare în învăţământul superior din întreaga Europă. Diferitele sale acţiuni se adresează nu numai studenţilor care doresc să studieze şi să lucreze în străinătate, ci şi profesorilor universitari şi personalului din întreprinderi care intenţionează să predea în străinătate, precum şi personalului din învăţământul superior dornic să se instruiască în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior în vederea colaborării în cadrul unor programe intensive, reţele şi proiecte multilaterale, ca şi a dezvoltării de relaţii cu mediul de afaceri.

 

Cine poate participa ?

 • Studenţi şi cursanţi care învaţă în toate formele de învăţământ şi formare la nivel terţiar;
 • Instituţii de învăţământ superior, conform precizărilor statelor membre ale UE şi ale altor ţări participante;
 • Profesori, formatori şi alte categorii de personal din aceste instituţii;
 • Asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământul superior, inclusiv asociaţii de studenţi, de universităţi şi de profesori/formatori;
 • Întreprinderi, parteneri sociali şi alţi reprezentanţi din viaţa activă;
 • Organizaţii publice şi private, inclusiv organizaţii non-profit şi ONG-uri, cu responsabilităţi în domeniul organizării şi asigurării învăţământului şi formării la nivel local, regional şi național;
 • Centre de cercetare şi organisme interesate de învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare.

 

Reguli specifice de eligibilitate:

 • Pentru a fi eligibile în acest program, instituţiile de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus (EUC). Cu toate acestea, programul Erasmus este deschis unui larg spectru de actori (întreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare), aşa cum este prevăzut în art. 20 din Decizia Parlamentului şi Consiliului European privind stabilirea Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP). Acestor actori nu li se cere, desigur, să solicite o Cartă universitară Erasmus pentru a organiza plasamentul studenţilor sau pentru a participa la proiecte multilaterale, reţele sau la măsurile acompaniatoare;
 • În ceea ce priveşte plasamentul studenţilor Erasmus, instituţiile de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus extinsă, iar consorţiile trebuie să deţină un Certificat Erasmus de plasament în consorțiu;
 • Pe durata studiilor, o persoană poate primi maximum trei granturi Erasmus: un grant pentru o perioadă de studii, unul pentru plasament şi unul pentru participarea la un curs de masterat Erasmus Mundus;
 • Pentru realizarea mobilităţii, ţara de origine sau ţara gazdă trebuie să fie stat membru al UE;
 • Cel puţin una dintre organizaţiile participante la un consorţiu trebuie să fie dintr-un stat membru al UE.

 

Acţiunile ERASMUS

 • Vizitele pregătitoare ERASMUS;
 • Organizarea mobilităţii ERASMUS;
 • Mobilitatea studenţilor ERASMUS pentru studii;
 • Mobilitatea studenţilor ERASMUS pentru plasamente;
 • Mobilitatea personalului ERASMUS – Misiuni de predare ale cadrelor didactice din instituţii de învăţământ superior (Teaching Staff Mobility);
 • Mobilitatea personalului ERASMUS – Formarea personalului din instituţii de învăţământ superior în întreprinderi şi în instituţii de învăţământ superior (Staff Training Mobility);
 • Cursuri intensive de limbi străine ERASMUS;
 • Programe intensive ERASMUS;
 • Reţele academice ERASMUS;
 • Reţele structurale ERASMUS;
 • Proiecte ERASMUS de elaborare a programelor de studii;
 • Modernizarea învăţământului superior ERASMUS;
 • Colaborarea dintre instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi ERASMUS;
 • Campusuri virtuale ERASMUS;
 • Măsuri acompaniatoare ERASMUS.