Research Organizare

Organizare

 

Prorectorat de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Socio-Economic

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele care privesc activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în universitate şi de colaborare cu mediul socio-economic.

 

Organigrama (detalii)

Structura

 • Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management Programe (DCMP) (detalii).
 • Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic (DRMSEC) (detalii).
 • Biblioteca

 

Consiliul Cercetării Ştiinţifice

Consiliul cercetării ştiinţifice al Universităţii din Craiova elaborează strategia cercetării ştiinţifice pentru UCV în vederea creşterii vizibilităţii şi a gradului de integrare a UCV în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale; identifică direcţiile şi domeniile în care UCV este recunoscută pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică şi tehnologică sau în creaţia artistică; avizează materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate Consiliului de administraţie sau Senatului UCV; avizează înfiinţarea unor noi unităţi de cercetare în cadrul UCV; analizează propunerile facultăţilor din UCV referitoare la acordarea de titluri onorifice, diplome şi distincţii pentru realizări ştiinţifice, tehnice şi artistice deosebite; contribuie la implementarea strategiei universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice şi al protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale.

Este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 15 membri (detalii).

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - CONSILIUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

PREŞEDINTE: Prof.univ.dr.ing. DAN POPESCU, Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică 

VICEPREŞEDINTE: Prof.univ.dr. RADU-DAN CONSTANTINESCU, Director Departament de Cercetare Ştiinţfică şi Management al Programelor 

Membri: 

 1. Conf.univ.dr. GABRIELA IACOBESCU, Facultatea de Ştiinţe Exacte
 2. Prof.univ.dr. TAINA AVRAMESCU, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 3. Prof.univ.dr. ELENA PÎRVU, Facultatea de Litere
 4. Asist.univ.dr. GHEORGHE CURCAN, Facultatea de Ştiinţe Sociale
 5. Pr.Conf.univ.dr. PICU OCOLEANU, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 6. Conf.univ.dr. DANIEL GHIŢĂ, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
 7. Conf.univ.dr. COSTEL MARIAN IONAŞCU, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 8. Conf.univ.dr.ing. NICOLAE CRĂCIUNOIU, Facultatea de Mecanică
 9. Prof.univ.dr.ing. LUCIAN MANDACHE, Facultatea de Inginerie Electrică
 10. Prof.univ.dr.ing. DAN SELIŞTEANU, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
 11. Conf.univ.dr.ing. DANIELA CICHI, Facultatea de Agricultură şi Horticultură
 12. Prof.univ.dr.ing. NICU BÎZDOACĂ, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Responsabil proiect INCESA
 13. Prof.univ.dr.ing. GHEORGHE MANOLEA, Director Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic
 14. Cercet.şt.grd. II, Constantinescu Eustaţiu, Director Staţiune Cercetare-Dezvoltare Caracal
 15. Prof.univ.dr.ing. ION BOTU, Director Staţiune Cercetare-Dezvoltare Rm.Vâlcea