Formarea iniţială

 

A. CURSURI CU FRECVENŢĂ

A.1.NIVELUL I (INIŢIAL)

Nivelul I (iniţial)  acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

 

   Plan de învăţământ
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactică
- monospecializare -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu a disciplinei

Numarul de ore pe saptamana*)

Totalul orelor

Forme de evaluare

Numarul de credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei
-Teoria si metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii
- Teoria si metodologia evaluarii

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

II
I

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialitatii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistata de calculator

II
I

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)

II
I

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)

II
I

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: nivelul I

II
I

6

2

-

-

-

-

-

E

5

   *)Precizari:

   1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru
al studiilor universitare este de 10-12 saptamani.

   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.

   3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/5/6 ani.

 

Plan de învăţământ
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactică
- dubla specializare -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu a disciplinei

Numarul de ore pe saptamana*)

Totalul orelor

Evaluare

Numarul de credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei
- Teoria si metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii
- Teoria si metodologia evaluarii

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 

 

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialitatii A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specialitatii B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistata de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

9

Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

   *)Precizari:

   1. Precizarile de la tabelul nr. 2a) "Plan de invatamant pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica" (monospecializare) se aplica si in cazul programului de studii psihopedagogice pentru dubla specializare.

   2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate in pachetul de 60 de credite necesar obtinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactica.

   

 

A.2.NIVEL II (APROFUNDARE)

Nivelul II (de aprofundare)  acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:

   a) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

   b) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

 

 

Plan de învăţământ


pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare)
de certificare pentru profesia didactică - absolvenţi de studii universitare

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu a disciplinei

Numarul de ore pe saptamana*)

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numarul de credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea si managementul programelor educationale

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (invatamant liceal, postliceal, universitar)

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal si universitar)

 

 

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline optionale (se aleg doua discipline)

5

Pachet optional 1 (se alege o disciplina)*):
- Comunicare educationala
- Consiliere si orientare
- Metodologia cercetarii educationale
- Educatie integrata
- ....

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet optional 2 (se alege o disciplina)*):
- Sociologia educatiei
- Managementul organizatiei scolare
- Politici educationale
- Educatie interculturala
- Doctrine pedagogice contemporane
- ...

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire: nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

   *)Precizari:

   1. Fiecare pachet opțional trebuie sa cuprinda cel puțin 3 discipline.

   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata finalizarii portofoliului didactic. 

 

B. CURSURI ÎN REGIM  POSTUNIVERSITAR

 Cursuri de profesionalizare didactică generală pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultăţii.

 Cursurile sunt organizate în conformitate cu  O.M. 5745/13.09.2012 şi se desfăşoară pe 2 nivele:

Nivelul I acordă dreptul de predare în învăţământul preuniversitar obligatoriu, în condiţiile acumulării a unui minim de 30 de credite transferabile în programul de studii psihopedagogice,

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice şi absolvirii unui master în domeniul de licenţă.

 

   Plan de învăţământ
pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactică
- monospecializare – regim postuniversitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu a disciplinei

Numarul de ore pe saptamana*)

Totalul orelor

Forme de evaluare

Numarul de credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei
-Teoria si metodologia curriculumului

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii
- Teoria si metodologia evaluarii

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

II
I

2

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specialitatii

II

1

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistata de calculator

II
I

1

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)

II
I

1

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)

II
I

2

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire: nivelul I

II
I

2

2

-

-

-

-

-

E

5

   *)Precizari:

   1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru
al studiilor universitare este de 10-12 saptamani.

   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.

   3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/5/6 ani.

 

Plan de învăţământ
pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare)
de certificare pentru profesia didactica - absolventi de studii universitare –

 regim postuniversitar

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu a disciplinei

Numarul de ore pe saptamana*)

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numarul de credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

1

1

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea si managementul programelor educationale

1

2

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (invatamant liceal, postliceal, universitar)

1

1

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal si universitar)

1

1

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline optionale (se aleg doua discipline)

5

Pachet optional 1 (se alege o disciplina)*):
- Comunicare educationala
- Consiliere si orientare
- Metodologia cercetarii educationale
- Educatie integrata
- ....

1

1

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet optional 2 (se alege o disciplina)*):
- Sociologia educatiei
- Managementul organizatiei scolare
- Politici educationale
- Educatie interculturala
- Doctrine pedagogice contemporane
- ...

1

2

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire: nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

   *)Precizari:

   1. Fiecare pachet opțional trebuie sa cuprinda cel puțin 3 discipline.

   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata finalizarii portofoliului didactic.