Formarea continuă

DPPD  organizează şi activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare profesională, potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei universităţi.

DPPD poate participa la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte .