Academic DepartmentsLimbi Moderne AplicateActivitatea ŞtiinţificăEdiţia a X-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie

Ediţia a X-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie (a III-a ediţie internaţională), 24-26 martie 2011.

ATENTIE!

La colocviu nu pot participa decat cadre didactice sau cercetatori stiintifici din invatamantul superior sau din institutii subordonate acestuia

Program/Programme/Programme/Programma/Programa           (aici)

 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, vă invită să participaţi la a X-a ediţie a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie (a III-a ediţie internaţională), 24-26 martie 2011.                                                           

Apel  (aici)
Informatii organizatorice (aici)
Fisa de inscriere (aici)
Fisa de participare (aici)
Program provizoriu (aici)
Rezumat sectiunea "Cultura si Civilizatie" (aici)
Rezumat sectiunea "Limba" (aici)

 

University of Craiova, Department of Applied Foreign Languages, invites you to participate in the 10th Colloquium Language, Culture, Civilization (3nd international edition), 24-26 of March 2011.

Call for papers (here)
Organizing informations (here)
Registration form (here)
Participation form (here)
Provisional programme (here)
Section "Culture and Civilization" Abstracts (here)
Section "Langue" Abstracts (here)

 

L’Université de Craiova, Le Département de Langues Étrangères Appliquées, vous invite à participer à la Xe édition du Colloque Langue, Culture, Civilisation (IIIe édition internationale), 24-26 mars 2011.

Appel (ici)
Informations complémentaires (ici)
Fiche d'inscription (ici)
Fiche de participation (ici)
Programme provisoire (ici)
Résumés de la section "Culture et Civilisation" (ici)
Résumés de la section "Langue" (ici)

 

Università di Craiova, Dipartimento di Lingue Straniere Applicate, invito a presentare comunicazioni nella X edizione del Convegno Lingua, Cultura, Civiltà (IIIa edizione internazionale), 24-26 marzo 2011.

Invito a presentare comunicazioni (qui)
Informazioni complementari (qui)
Scheda d'iscrizione (qui)
Scheda di partecipazione (qui)
Programma provvisorio (qui)

Riassunti

(qui)

 

La Universidad de Craiova, El Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas, les invitan a que participen en la X edición de Coloquio Lengua, Cultura, Civilización (IIIa edición internacional), 24-26 marzo 2011.

Apel (aquí)
Informaciones organizativas (aquí)
Ficha de inscription (aquí)
Ficha de participation (aquí)
El programa provisional (aquí)
Resumen (aquí)