Academic DepartmentsLimbi Moderne AplicateOferta Educaţională

Oferta Educaţională

Prezentare/Activităţi/Obiective                                                                         

MOTTO: "Vita sine litteris mors est"  Cato                                                    

Rolul Departamentului de Limbi Moderne este de a permite managementului Universității din Craiova să poată planifica, organiza, coordona și controla in mod unitar activitatea de predare a limbilor străine in cadrul Universității.

Obiectul de activitate al Departamentului de Limbi  Moderne Aplicate îl constituie asigurarea desfașurării unitare, in condiții de calitate si eficieță a procesului didactic de predare a limbilor străine, dar si a limbii române ca limba străină,  precum și participarea cadrelor didactice de la limbile străine la sprijinirea cercetarii stiintifice sub toate aspectele sale si in stransa legatura cu activitatea celorlalte compartimente functionale si de conducere din Universitate.

Axele prioritare în jurul cărora se articulează formarea profesională universitară în domeniul Limbi Moderne Aplicate acţionează ca linii de forţă majore ale acesteia: un învăţământ universitar cu vocaţie profesională, pluridisciplinar, teoretic şi practic, apt să-i pregătească în cele mai bune condiţii pe studenţi pentru profesie şi mai ales pentru munca în întreprindere, şi în acelaşi timp să susţină activităţile de cercetare în cadrul filierei.

Prin planurile de învăţământ în vigoare, se formează următoarele competenţe:

• Instrumentale:

 • Descoperirea sistemului de regularităţi ale limbilor studiate;
 • Utilizarea unei varietăţi de instrumente de analiză a textului literar şi non-literar în vederea realizării unei lecturi critice şi personale;
 • Analiza textelor din mai multe perspective pentru a depăşi canoanele de interpretare şi stereotipurile culturale;
 • Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare şi relaţionare.

• Interpersonale:

 • Folosirea unui registru de strategii de comunicare pentru a relaţiona cu o varietate de interlocutori;
 • Evaluarea diversităţii culturale în interpretarea textelor literare din spaţiile de civilizaţie ale specializărilor;
 • Asumarea unei diversităţi de roluri în cadrul unei varietăţi de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru. 

• Sistemice:

 • Folosirea unei diversităţi de coduri de exprimare, verbale şi non-verbale, pentru adecvarea la o varietate de situaţii de viaţă;
 • Operarea cu structurile de bază ale limbilor studiate în perspectiva unei comunicări reale, adecvate lumii contemporane;
 • Dezvoltarea de reprezentări culturale deschise privind evoluţia şi valorile celor două culturi studiate.

Departamentul oferă o pregătire corespunzătoare în domeniul limbii române şi limbilor străine  pentru specializari inginereşti, de administraţie publică, din domeniul economiei si administrarea afacerilor, din domeniul ştiinţelor exacte (matematică, informatică, chimie,fizica).

 

 

Principalele activitati ale Departamentului de Limbi Moderne Aplicate urmatoarele:

 • desfășurarea la standarde înalte si de calitate a procesului didactic de predare a limbilor stră-ine; a limbii române ca limba straină
 • elaborarea programelor analitice la limbile străine;
 • elaborarea si editarea cursurilor necesare predării limbilor străine si a limbii române ca limbă străină pe domenii de studii in Universitate;
 • participarea la evaluarea activității cadrelor didactice care predau limbi străine;
 • asigurarea perfecționării continue a metodelor de predare a limbilor străine, precum și a pregătirii profesionale a cadrelor didactice care predau limbile străine;
 • sprijinirea realizării activității de cercetare științifica înscrisă în programele de cercetare ale catedrelor, facultăților și ale Universității;
 • organizarea de cursuri intensive de predare a limbilor străine și a limbii române pentru studenții, lectorii străini și personalul administrativ din Universitate, la solicitarea acestora;
 • controlul la cursurile și seminariile de predare a limbilor străine;
 • analiza rezultatelor obținute la examenele de limbi străine;
 • efectuarea consultațiilor la disciplinele de limbi străine;
 • participarea în comisiile de selectare și de concurs ale studenților pentru bursele de studii în străinătate;
 • participarea la acțiunile organizate de Universitate si de către facultățile la care predau cadrele didactice din componența Departamentului de Limbi Moderne Aplicate;
 • participarea la asigurarea bazei materiale a Departamentului de Limbi Moderne (prin sponsorizări, donații, contribuții personale);
 • prezentarea de rapoarte, informări, programe cu privire la activitatea Departamentului de Limbi Moderne Aplicate către conducerile facultăților si Universității;
 • asigurarea legăturilor de colaborare cu instituții și organisme specializate în promovarea excelenței in limbile străine, din țară și străinătate (British Council, Institutul Cervantes etc.);
 • participarea la programe internaționale și europene de realizare a excelenței in limbile străine și de colaborare în acest scop, cu universități indigene si străine.

 

Principalele activitati ale Departamentului de Limbi Moderne Aplicate urmatoarele:

 • desfășurarea la standarde înalte si de calitate a procesului didactic de predare a limbilor stră-ine; a limbii române ca limba straină
 • elaborarea programelor analitice la limbile străine;
 • elaborarea si editarea cursurilor necesare predării limbilor străine si a limbii române ca limbă străină pe domenii de studii in Universitate;
 • participarea la evaluarea activității cadrelor didactice care predau limbi străine;
 • asigurarea perfecționării continue a metodelor de predare a limbilor străine, precum și a pregătirii profesionale a cadrelor didactice care predau limbile străine;
 • sprijinirea realizării activității de cercetare științifica înscrisă în programele de cercetare ale catedrelor, facultăților și ale Universității;
 • organizarea de cursuri intensive de predare a limbilor străine și a limbii române pentru studenții, lectorii străini și personalul administrativ din Universitate, la solicitarea acestora;
 • controlul la cursurile și seminariile de predare a limbilor străine;
 • analiza rezultatelor obținute la examenele de limbi străine;
 • efectuarea consultațiilor la disciplinele de limbi străine;
 • participarea în comisiile de selectare și de concurs ale studenților pentru bursele de studii în străinătate;participarea la acțiunile organizate de Universitate si de către facultățile la care predau cadrele didactice din componența Departamentului de Limbi Moderne Aplicate;
 • participarea la asigurarea bazei materiale a Departamentului de Limbi Moderne (prin sponsorizări, donații, contribuții personale);
 • prezentarea de rapoarte, informări, programe cu privire la activitatea Departamentului de Limbi Moderne Aplicate către conducerile facultăților si Universității;
 • asigurarea legăturilor de colaborare cu instituții și organisme specializate în promovarea excelenței in limbile străine, din țară și străinătate (British Council, Institutul Cervantes etc.);
 • participarea la programe internaționale și europene de realizare a excelenței in limbile străine și de colaborare în acest scop, cu universități indigene si străine.

 

In prezent, in cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate își desfășoară activitatea 25 de cadre didactice cu norma de baza, foarte bine pregătite profesional, la limbile: română engleză, spaniolă, franceză.
D.L.M.A. are drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior și valorificarea experienței unor îndelungate tradiții cultural educaționale si științifice din România , recunoscute pe plan internațional.

 

Nr.crt.

Nume si prenume cadru didactic

Facultați-specializari deservite de cadrele didactice ale departamentului

1.

 Lect. univ. dr.ANDREI CRISTINA

F.E.E.A.-limba engleză

2.

Lect. univ. dr. BALA LAURENTIU

F.E.E.A.,Facultatea de științe-limba franceză

3.

Lect. univ. dr. BALANESCU OLIVIA

F.E.E.A.-limba engleza

4.

Asist. univ.dr.BARBUCEANU DENISA

Facultatea de Agricultură și Horticultură.-limba engleză

5.

Lect. univ. dr. BIRIS GABRIELA

Limba română, ca limbă străină, pentru studenții străini din anul pregătitor

6.

Asist. univ.dr. BONCEA IRINA

Facultatea de Eletrotehnică și Electromecanică.-limba engleză

7.

Asist. univ.dr. BUSU ADRIAN

Facultatea de Automatică și Calculatoare-limba engleză

8.

Asist. univ.dr. CHIRITESCU MIHAELA

E.F.S.-limba franceză

9.

Asist. univ.drd. DEMETRIAN ANA-MARIA

Facultatea de Științe Sociale.-limba engleză

Facultatea de Științe exacte- limba engleză

10.

Asist. univ.dr. DRAGOMIR RALUCA

E.F.S- limba engleza

11.

 Prep. Univ.GRIGORE FLORIN

Facultatea de Științe Sociale.-limba engleză

 

12.

Conf.univ.dr.ILIESCU ANICA ADA

Limba română, ca limbă străină, pentru studenții străini din anul pregătitor

13.

Asist. univ.dr. ILIESCU ANDREEA

F.E.E.A.-limba engleză

F.E.E.A.-limba spaniolă

14.

Asist. univ.dr. ISPAS LOREDANA

Facultatea de Mecanică.-limba engleză

15.

Lect. univ. dr. LAZARESCU ADRIANA

F.E.E.A.-limba engleza

F.E.E.A.-limba spaniolă

16.

Asist. univ.dr. MARCU DIANA

F.E.E.A.-limba engleză

17.

Asist. univ.dr. MARIN CRISTINA

Facultatea de Mecanică.-limba engleza

18.

Lect. univ. dr. SCORTAN DANIELA

F.E.E.A.-limba franceză

19.

Asist. univ.dr .STOIAN ANDREEA

F.E.E.A.-limba engleză

20.

Asist. univ.dr. PAUNESCU ANCA

Limba română, ca limbă străină, pentru studenții străini din anul pregătitor

21.

Asist. univ.dr. STEFAN NICOLETA

Limba română, ca limbă străină, pentru studenții străini din anul pregătitor

22.

Asist. univ.dr. PASALEGA RADU

Facultatea de Teologie-limba franceză

23.

Lect. univ. dr. TABLICA CRISTINA

Facultatea de Eletrotehnică și Electromecanică.-limba franceză

24.

Asist. univ.dr ZAMFIRA ROXANA

Facultatea de Automatică și Calculatoare-limba engleză

25.

Lect. univ. dr.BALACESCU IOANA

Facultatea de Științe Sociale.-limba engleză

Facultatea de Științe exacte- limba engleză

 

In cadrul D.L.M.A. functioneaza Centrul de Studii ale Culturii si Civilizației Românești

Obiectivele principale Centrului de Studii ale Culturii si Civilizatiei Romanesti sunt:

 

 • realizarea unor cursuri intensive de limba română, pentru începatori si românii de pretutindeni
 • realizarea unui Centru de documentare și a unei biblioteci de specialitate;
 • stabilirea unor parteneriate cu universități și institute de cercetare în scopul realizării de comun a unor studii si cercetări;
 • organizarea unor vizite ale reprezentanților unor instituții și firme din Craiova, din Oltenia și din zonele limotrofe;
 • realizarea unor studii vizând impactul investițiilor străine în România de către studenți și cadre didactice implicate în activitatea Centrului și publicarea acestora în – revista departamentului;
 • organizarea unor conferințe pe teme ce vizeaza teme economice de actualitate în contextul globalizării, cu prezentarea poziției României față de acestea;
 • organizarea unor evenimente cultural în scopul familiarizării cu obiceiurile si tradițiile românești.
 • promovarea gândirii critice, achiziţionarea, înnoirea si perfecţionarea cunostinţelor;
 • participarea stiinţei și culturii românești la dezvoltarea știinţei si culturii universale;
 • afirmarea identităţii culturii naţionale și participarea la procesul de integrare europeană;
 • oferirea de servicii sociale si culturale membrilor comunităţii academice, precum și celor din afara ei, prin difuzarea valorilor culturale, stiinţifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultura umanistă si cea stiinţifică etc.


Anexe ale prezentului regulamentul se regasesc ofertele educaționale ale facultăților pe care,D.L.M.A.  le deservește.