Proiecte

  • Proiect iniţiat de Universitateade Vest din Timişoara

Titlul proiectului:  Practica ta pentru educația viitorului

Numărul de identificare al contractului: POSDRU 60/2.1/S/33675

Universitatea din Craiova este instituţie parteneră în cadrul acestui proiect.

 

  • Proiect iniţiat de  ISJ Teleorman

Titlul proiectului: Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”

Număr de identificare al contractului: POS DRU/87/1.3/S/61602

 

Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic furnizor de formare continuă:

  • Managementul clasei de elevi- gestionarea situaţiilor de criză ;
  • Metode interactive de predare,învăţare, evaluare;
  • Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe.