Administrative ServicesChief Operating OfficerProcurement DirectorateProcurement Ads

Anunțuri achizitii publice

Anunțuri:
Achizitie servicii de auditare financiara a 7 contracte de cercetare
Achizitia, transportul, livrarea si punerea în functiune a produselor:Statie Electrochimica si Celula Electrochimica pentru proiectul de cercetare 51/12-PC
Clarificari achizitie de Servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport valori casierii pentru 10 camine studentesti, sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, casieriile de la sediul DGA si C.U.D.T.S
Clarificari Achizitie servicii integrate de cazare, transport si masa pentru stagiu de pregatire in Italia pentru proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762
Achizitia de Servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport valori casierii pentru 10 camine studentesti, sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, casieriile de la sediul DGA si C.U.D.T.S.
Achizitie servicii integrate de cazare, transport si masa pentru stagiu de pregatire in Italia pentru proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762
Achizitia de Servicii de proiectare [faza: DTAC (avize CU, documente obtinere AC), PT si DDE] si executia de lucrari pentru obiectivul “Instalare cablu fibra optica de la Facultatea de Electrotehnica la Facultatea de Educatie Fizica si Sport”
Achiziție servicii de deratizare si dezinscție
Achizitie servicii de realizare studiu de fezabilitate
Achizitie servicii de consultanta
Achiziţie publică de servicii paza octombrie 2012
Invitatie de participare procedura de atribuire de servicii de reuniuni si conferinte
Invitatie de participare procedura de atribuire de servicii de reuniuni si conferinte
Achiziţie publică de servicii paza
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de servicii de inchiriere
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3 "CENTRU GRID OLTENIA - CeGO", finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul "Universitatea - pol pentru inovare si dezvoltare", POSDRU/86/1.2/64238, finantat prin programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul "Maximizarea avantajelor comparative in zonele transfrontaliere", nr. 88714/20.12.2010, MIS ETC 408, finantat prinv Programul Operational Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgar
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul "Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)naţional - TREPAN", Cod POSDRU/09/3.1/S/6
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară media pentru proiectul POSDRU/81/3.2/S/57620 „Flexibilitate şi performanţă prin management”
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară media pentru proiectul POSDRU/90/2.1/S/61477 " PRAXIS - Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa"
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară prin pliante şi anunţ publicitar pentru proiectul POS CCE O 224 Implementarea unor Tehnologii Informationale pentru Optimizarea Proceselor de Cercetare (ITIOPC), ID 805, cod SMIS 12964
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul „Infrastructură de Cercetare în Ştiinţe Aplicate – INCESA” - ID 950 prin POSCCE 2007-2013 - reluare
Achizitii servicii de servicii de publicitate pentru proiectul PO DCA SMIS 3363
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul „Infrastructură de Cercetare în Ştiinţe Aplicate – INCESA” - ID 950 prin POSCCE 2007-2013 - reluare
Achiziţie publică de servicii de campanie publicitară pentru proiectul „Infrastructură de Cercetare în Ştiinţe Aplicate – INCESA” - ID 950 prin POSCCE 2007-2013
Achizitii servicii de proiectare website si realizare de cataloage de prezentare Facultatea de Agricultura finatate din proiectul POSCCE O 224 "ITIOPC", ID 805 COD SMIS 12964