InternaţionalProgrammesEuropean ProgrammesStudenţi Outgoing

Studenţi Outgoing

Procedură  de aplicare

Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie semestrial sau anual, organizat la nivel de facultate.

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite de către fiecare facultate. Pot participa la concursul de selecţie studenţi de la ciclurile licenţă, master şi doctorat, în funcție de locurile disponibile.

 

Actele necesare înscrierii la concursul de selecţie:

  • curriculum vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
  • foaia matricolă;
  • scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
  • certificat de competenţă lingvistică.

 

Perioada de depunere a actelor de înscriere la concursul anual de selecţie: prima săptămână de cursuri din semestrul al II-lea al anului universitar, la departamentul/facultatea de profil.Concursul de selecţiese organizează în a doua săptămână de cursuri din semestrul al II-lea, conform metodologiei stabilite la nivelul facultății/departamentului.

În urma concursului de selecție și în funcție de opțiunile proprii, studenții sunt repartizați la facultățile partenere. Studenții consultă site-ul facultății străine și, sub coordonarea responsabilului cu relațiile internaționale de la facultatea de care aparțin,  trimit documentele solicitate, respectând termenele limită stabilite de instituția respectivă. După finalizarea procedurii de selecție, rezultatele se centralizează la nivelul Departamentului de Relații Internaționale.

După primirea acceptului de la universitatea parteneră, studenții finalizează formalitățile necesare plecării (contract financiar, completare dosare conform cerințelor partenerilor etc.).

Studenții UCv care au oportunitatea de a studia la universități de prestigiu din întreaga Europă, grație burselor Erasmus, sunt cei mai elocvenți ambasadori ai Universității. Prin comportamentul lor intelectual și moral, studenții UCv consolidează imaginea Universității la nivel internațional.

 

Cursuri de limbi străine

 

Universitatea din Craiova oferă studenţilor Erasmus outgoing atât posibilitatea de a urma, gratuit, cursuri de limbă străină (limba în care vor studia la universitatea parteneră pentru care au fost selectaţi), cât şi asistenţă şi suport lingvistic permanent (inclusiv pentru demersuri administrative). Cursurile de limbă străină pentru studenţii outgoing sunt susţinute de cadre didactice titulare ale Universităţii din Craiova sau, în funcţie de disponibilitate, de vorbitori nativi şi se axează cu preponderenţă pe dezvoltarea competenţei de comunicare. Asistenţa lingvistică în cadru formal este completată de diverse activităţi informale, cu componentă lingvistică (întâlniri între viitorii studenţi outgoing şi studenţi incoming din ţările respective, întâlniri între viitorii studenţi outgoing şi cadre didactice din străinătate, activităţi interculturale etc.)

Formulare