InternaţionalProgrammesLeonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci asigură legătura între politicile educaţionale şi domeniul formării profesionale (VET). Proiectele se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze competenţele,  cunoştinţele  şi  abilităţile  prin  efectuarea  unui stagiu în străinătate, precum şi persoanelor din domeniul formării profesionale interesate de cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea şi performanţele sistemelor şi practicilor VET.

 

Cine poate participa?

 • Persoanele care învaţă în toate formele de învăţământ profesional şi formare, cu excepţia celor de la nivel terţiar;
 • Persoanele de pe piaţa muncii;
 • Instituţiile  şi  organizaţiile  care  oferă  oportunităţi  de  învăţare  în  domeniile cuprinse în Programul Leonardo da Vinci;
 • Profesori, formatori şi alte categorii de personal din cadrul acestor instituţii şi organizaţii;
 • Asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în educaţia şi formarea profesională inclusiv asociaţii de cursanţi, părinţi şi profesori;
 • Întreprinderi,  parteneri  sociali  şi  alţi  reprezentanţi  din  viaţa  activă,  inclusiv camere de comerţ şi alte organizaţii comerciale;
 • Organisme care oferă servicii de îndrumare, consiliere şi informare legate de orice aspect privind învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Persoane şi organisme cu responsabilităţi în domeniul sistemelor şi politicilor privind orice aspect legat de învăţământul profesional şi formare la nivel local, regional şi naţional;
 • Centre de cercetare şi organisme interesate de învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Instituţii de învăţământ superior;
 • Organizaţii non-profit, organizaţii de voluntariat şi ONG-uri;

 

Ce tip de activităţi?

Următoarele acţiuni pot fi finanţate de Programul Leonardo da Vinci:

 • Mobilitate individuală, care poate include:

- Plasamente transnaţionale în întreprinderi sau instituţii de formare;

- Plasamente  şi  schimburi  cu  scopul  dezvoltării  profesionale  ulterioare  a formatorilor şi consilierilor de orientare, ca şi a responsabililor instituţiilor de formare şi a celor care răspund de planificarea formării şi orientarea în carieră în cadrul întreprinderilor;

 • Parteneriate axate pe teme de interes comun pentru organizaţiile participante;
 • Proiecte multilaterale, în special cele care urmăresc îmbunătăţirea sistemelor de formare prin  transferul  de  inovaţie  care  presupune  adaptarea  lingvistică, culturală şi juridică la nevoile naţionale a produselor şi proceselor inovatoare create în contexte diferite;
 • Proiecte  multilaterale  care  vizează  îmbunătăţirea  sistemelor  de  formare,  cu accent pe dezvoltarea inovaţiei şi a bunelor practici;
 • Reţele tematice de experţi şi organizaţii care se ocupă cu probleme specifice legate de învăţământul şi formarea profesională;
 • Vizite de studii şi pregătitoare pentru mobilitate, parteneriat, activităţi de proiect sau reţea;
 • Alte iniţiative menite să promoveze obiectivele Programului Leonardo da Vinci (“Măsuri acompaniatoare").

Informaţiile au fost preluate de pe site-ul www.llp-ro.ro. Puteţi găsi mai multe informații pe pagina web a Uniunii Europene.