InternaţionalProgrammesGrundtvig

Grundtvig

Programul Grundtvig își propune să ofere alternative educaționale și să îmbunătățească accesul celor care, indiferent de vărstă, doresc să dobândească noi competențe prin forme de educație a adulților. Grundtvig vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învățare ale adulților și se adresează instituțiilor sau organizațiilor care asigură sau facilitează educația acestora.

Orice organizație din domeniul educației adulților, din sistemul formal, non-formal sau informal poate să participe la programul Grundtvig.

Adultul, în sensul programului Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau un tânăr sub această varstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educație.

 

Cine poate participa?

 • Adulţi care învaţă/Cursanţi adulţi;
 • Instituţii şi organizaţii care oferă adulţilor oportunităţi de învăţare de tip formal, non-formal şi informal;
 • Profesori şi alte categorii de personal din cadrul acestor instituţii şi organizaţii;
 • Instituţii implicate în formarea iniţială sau continuă a personalului din educaţia adulţilor;
 • Asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în educaţia adulţilor, inclusiv asociaţii ale adulţilor şi ale profesorilor;
 • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare privind orice aspect legat de învăţământul pentru adulţi;
 • Persoane şi organisme care răspund de sistemele şi politicile privind orice aspect legat de educaţia adulţilor la nivel local, regional şi naţional;
 • Centre de cercetare şi organisme interesate de educaţia adulţilor;
 • Întreprinderi;
 • Organizaţii non-profit, organizaţii de voluntariat, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri);
 • Instituţii de învăţământ superior interesate de educaţia adulţilor.

 

Ce tip de activităţi?

Următoarele acţiuni pot fi finanţate de Programul Grundtvig:

 • Mobilităţi individuale, care includ formarea continuă, vizite, perioade de stagiu şi schimburi      de  personal  implicat  în  educaţia  adulţilor,  precum  şi  diferite oportunităţi pentru cursanţii adulţi de a participa la ateliere Grundtvig, la parteneriate de învăţare şi la proiecte de voluntariat pentru adulţi în cadrul iniţiativei Grundtvig de voluntariat în Europa pentru adulţii seniori ("GIVE");
 • Partneriate  care  se  axează  pe  teme  de  interes  comun  pentru  organizaţiile participante (“Parteneriate de învăţare”);
 • Proiecte multilaterale care vizează îmbunătăţirea sistemelor educaţionale pentru adulţi, prin dezvoltarea şi transferul de inovaţie şi de bune practici;
 • Reţele tematice de experţi şi organizaţii (“Reţele Grundtvig”) care se ocupă în special de:

- Dezvoltarea  educaţiei  adulţilor  în  disciplina,  specialitatea  sau  privind managementul în diverse domenii de interes;

- Identificarea,  îmbunătăţirea  şi  diseminarea  inovaţiei  şi  bunelor  practici relevante;

- Acordarea de sprijin în materie de conţinut la proiectele şi parteneriatele deja existente şi facilitarea interactivităţii dintre proiectele şi parteneriatele respective

- Promovarea  şi  dezvoltarea  de  instrumente  pentru  analiza  nevoilor  şi asigurarea calităţii în domeniul educaţiei adulţilor.

 • Vizite pregătitoare care oferă burse de mobilitate reprezentantului unei instituţii, cu scopul participării la un seminar de contact sau la o reuniune cu viitori partneri;
 • Alte initiaţiative care vizează promovarea obiectivelor Programului Grundtvig (“Măsuri acompaniatoare”).

 

Informaţiile au fost preluate de pe site-ul: www.llp-ro.ro/ Puteţi găsi mai multe informații pe pagina web a Uniunii Europene.