EducationQuality AssuranceLegislație

Legislație

  • HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.(detalii)
  • HOTĂRÂRE Nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 - 2013.(detalii)
  • HOTĂRÂRE Nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.(detalii)
  • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(detalii)
  • LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.(detalii)
  • LEGEA educației naționale.
  • ORDONANȚA nr. 57 din 16 august 2002 (*actualizata*) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.(detalii)