Metodologie privind acordarea unor premii studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeş

 

Metodologie privind acordarea unor premii studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti

 

Prezenta metodologie a fost elaborată în baza urmatoarelor acte normative:
- Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011
- Carta Universităţii din Craiova

 

Art.1 Studenţii care obţin rezultate deosebite la concursurile studenţeşti naţionale şi internaţionale pot fi recompensaţi prin acordarea de premii.

 

Art.2 Cuantumurile premiilor care se pot acorda studenţilor sunt urmatoarele:
a) Concursuri studenţeşti internaţionale:

(1) Premiul I – 1200 lei

(2) Premiul II – 1100 lei

(3) Premiul III – 1000 lei

(4) Mentiune – 800 lei

 

b) Concursuri studenţeşti naţionale:

(1) Premiul I – 900 lei

(2) Premiul II – 700 lei

(3) Premiul III – 600 lei

(4) Mentiune – 400 lei

 

Art.3 Premiile se vor acorda din fondurile Universităţii din Craiova.

Art.4 Consiliul de Administraţie va aproba trimestrial/semestrial lista studenţilor premiaţi, la propunerea facultăţilor.

 

 

Proiecte@UCV - 09.05.2013