Servicii AdministrativeDepartamente AdministrativeDepartamentul Fonduri EuropeneMetodologii

 

 

METODOLOGIE PRIVIND INIȚIEREA, IMPLEMENTAREA ŞI OPERAREA PROIECTELOR 
FINANŢATE DIN FSE ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA