Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăRegulament de Organizare și Funcționare

Regulament de Organizare și Funcționare

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,
gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor
obţinute, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea,
publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară şi fluxurile de
trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi în relaţiile cu utilizatorii
externi de informaţii financiare (clienţii, furnizorii, instituţii publice şi alţi utilizatori).

Regulament de Organizare și Funcționare