InternaţionalInformaţii GeneraleDepartamentul Relaţii Internaţionale

Departamentul de Relaţii Internaţionale

Departamentul de Relații Internaționale se subordonează Prorectoratului de Relaţii Internaţionale
şi Imagine Academică, funcţionează ca departament operațional şi se implică direct și activ în
inițierea, susținerea și promovarea programelor de cooperare și integrare, atât la nivel european,
cât și la nivel mondial.

Prin activitatea sa, Departamentul de Relații Internaționale urmărește implementarea obiectivului
strategic de internaţionalizare al Universităţii din Craiova, și contribuie, astfel, la promovarea,
pe plan extern, a valorilor şi a imaginii UCv. Acesta facilitează, totodată, accesul și participarea
UCv la programe finanțate de Comisia Europeană în domeniul educației și formării profesionale
(Erasmus, Leonardo da Vinci).

 

Structură

Conf. univ. dr. Monica TILEA, Director DRI

Coordonator Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 440

Email: mtilea2000@yahoo.com

Responsabilități principale:

 • Coordonarea și monitorizarea activităților din cadrul Departamentului de Relații Internaţionale;
 • Promovarea imaginii universității pe plan internațional în scopul atragerii studenților străini;

 

Marius GIUROIU,

Asistent programe comunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 445

Email: giuroiu@central.ucv.ro

Responsabilități principale:

 • Programul Erasmus+ (mobilități Erasmus+ outgoing pentru studenți şi profesori);

 

Loredana MATEESCU,

Asistent programe comunitare

 Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 445

Email: loremateescu@gmail.com

Responsabilități principale :

 • Administrarea bazei de date referitoare la acordurile bilaterale cu universitățile internaționale partenere;

 

Anca Gabriela MIC,

Asistent programe comunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 445

Email: mic.gabriela.anca@gmail.com

Responsabilități principale :

 • Burse de studiu Eugen Ionescu;
 • Programul Erasmus+ (mobilități Erasmus+ incoming pentru studenți și profesori)

 

Monica Elena CRANTA (MĂCĂRĂU),

Asistent programe extracomunitare

Biroul pentru Programe Extracomunitare

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 445

Email: monicamacarau@yahoo.com

 

Ionela MIC,

Administrator financiar

 • Administrarea financiară a mobilităţilor outgoing ERASMUS+

 

Dr. Cristina PREDA,

Asistent programe extracomunitare

Biroul pentru Programe Extracomunitare

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 439

Email: cristinapreda2015@yahoo.com

Responsabilități principale :

 • Mobilități altele decât Erasmus+

 

Experți 

 • Prof.univ.dr. Daniela Roșca
 • Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu
 • Lector univ.dr. Cosmin Dragoste
 • Asist.univ.dr. Oana Duță
 • Lect. univ. dr. Sorin Cazacu
 • Asist. univ. dr. Simona Popescu