DespreIstoricGaleria Rectorilor

Galeria Rectorilor

 

În perioada 1948-1966, funcţia de rector a fost exercitată la nivelul Institutului Agronomic din Craiova de către 4 cadre didactice:

 

Prof. Andrei Moraru – 1948-1952                           Conf. univ. dr. Ion Lungu – 1952-1955

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Buia – 1955-1964

A fost absolvent al Academiei de Înalte Studii din Cluj (1934), doctor în ştiinţe (1938), asistent, şef de lucrări, profesor la Facultatea de AgronomieProf. univ. dr. doc. Mircea Oprean – 1964-1966mie din Cluj (1934-1955) şi rector al Institutului Agronomic din Craiova (1955-1964). A participat la elaborarea şi publicarea a numeroase cursuri, lucrări ştiinţifice, cărţi şi la realizarea unor teme de cercetare privind valorificarea nisipurilor din sudul Olteniei şi îmbunătăţirea pajiştilor din masivul Parâng. Are meritul de a fi înfiinţat Grădina Botanică din Craiova, care, în prezent, îi poartă numele.

A profesat în mediul universitar timp de 45 de ani (1939-1984), fiind una dintre personalităţile marcante ale învăţământului horticol din România. A fost deputat în Marea Adunare Naţională, Vicepreşedinte al Comisiei Permanente pentru Agricultură şi Silvicultură, preşedinte al Consiliului Regional Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, membru al Comisiei Superioare de Diplome ş.a.

 

 

Prof. univ. dr. ing. Marius Preda                                            Prof. univ. dr. doc. Mircea Oprean 

            1966-1968                                                                                1968-1971

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. doc. Titus Georgescu – 1971-1974

S-a născut în localitatea Corabia, în anul 1929. Este absolventul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Din anul 1968 este doctor în ştiinţe, iar din 1973 este doctor docent. A fost redactor şef la revista ”Anale de istorie”, fondator al revistei ”Magazin istoric” şi al enciclopediei Mica Bibliotecă de Istorie, autor a peste 20 de cărţi şi a numeroase articole, studii publicate în reviste de specialitate. De asemenea, a participat la diverse congrese şi reuniuni ştiinţifice internaţionale, fiind şi membru al unor prestigioase asociaţii de istorie de peste hotare.                  

 

 

Prof. univ. dr. ing. Silviu Puşcaşu – 1981-1984

S-a născut pe data de 10 mai 1927. A fost licenţiat, cu Diplomă de merit, al Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Timişoara. La Craiova a fost, mai întâi, şef de catedră, apoi decan şi prorector – la Institutul Pedagogic. După înfiinţarea Universităţii a devenit şef de catedră, şi, ulterior, decan al Facultăţii de Electrotehnică. Este autor al unor lucrări de referinţă în domeniul electrotehnicii, elaborând 12 cursuri universitare şi peste 120 de lucrări ştiinţifice, susţinute şi publicate în ţară şi în străinătate.

  

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Nicola – 1974-1981, 1984-1989

S-a născut pe data de 3 februarie 1939, în comuna Gostavăţ, judeţul Olt. După absolvirea Institutului Agronomic din Craiova a urmat cursurile postuniversitare în domeniul filozofiei 1956-1958), luându-şi doctoratul în această specializare, în anul 1971. Concomitent cu activitatea de conducere s-a implicat în mod constant în cercetarea ştiinţifică, publicând cărţile 

Experimentul social şi Conceptul de realitate obiectivă (în colab.). Totodată, a organizat şi coordonat ample cercetări socio-economice de teren, desfăşurate de colective numeroase de cadre didactice ale Universităţii din Craiova, în zonele Amaradia (în anul 1975, la care a luat parte şi reputatul sociolog, prof. univ. dr. Henri H. Stahl), Balş, Băileşti ş.a., concretizate în diverse studii şi volume publicate în revista ”Analele Universităţii din Craiova”. De asemenea, este autorul cursului Teoria cunoaşterii, predat studenţilor de la Filozofie-Sociologie, precum şi a numeroase articole apărute în reviste locale şi naţionale. Ca rector al Universităţii a avut o importantă contribuţie în procesul înfiinţării Facultăţilor de Mecanică, Electrotehnică şi de Medicină. După 1990, a condus timp de 4 ani catedra de Filozofie-Sociologie. Ca prorector şi rector al instituţiei noastre, timp de două decenii, a slujit cu devotament destinele învăţământului superior craiovean.

 

 

Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivanescu – 1990-2004

S-a născut pe data de 3 mai 1943, Larga, Republica Moldova. Între anii 1960-1965 a urmat cursurile Institutul Politehnic din Bucureşti, iar din 1967 şi-a început activitatea didactică şi academică în cadrul Universităţii din Craiova, ca asistent universitar al Facultăţii de Electrotehnică, la Catedra de Automatică. Până în anul 1990 a obţinut toate titlurile didactice: asistent (1967), sef lucrari (1971), conferentiar (1976), profesor (1990). 
Implicarea prof. dr. ing. Mircea Ivănescu în viaţa academică nu s-a rezumat numai la activitatea didactică şi de cercetare, ci a cuprins şi asumarea unor responsabilităţi administrative (între 1981-1990, fiind Director al Centrului de Calcul al Universităţii; iar din ianuarie până în luna martie 1990 Decanul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică), care au culminat cu funcţia de Rector al Universităţii din Craiova. 
Functia de Rector a fost obtinuta prin alegeri (primele alegeri universitare) in 1990 si a continuat prin mandate realese in 1992, 1996, 2000. 
A infiintat: facultatile de Drept, Teologie (1992), Facultatea de Educatie Fizica (1996), Departamentele de Arta teatrala, de Muzica (1998) in cadrul Facultatii de Litere, Colegiul universitar de la Drobeta Turnu Severin (1993) care in 2000 s-a transformat in specializari de lunga durata ,Specializarile de Robotica (1994), Mecatronica (2002), Studioul de televiziune TELEUNIVERSITATEA (1996), la acea data, singurul studio universitar din tara. Preocuparile stiintifice sunt strans legate de domeniul ROBOTICA. Este presedintele Societatii Romane de Robotica si membru in prestigiosul Robotic Society Board din Geneva. 
Un interes deosebit l-au suscitat si lucrările circumscrise domeniilor sistemelor expert, algoritmilor de conducere fuzzy şi reţelelor neuronale. 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Ion Vladimirescu – 2004-2012

 

S-a născut pe data de 9 aprilie 1948, în comuna Devesel, jud. Mehedinţi. A absolvit Facultatea de Matematică din Craiova, în anul 1973, şef de promoţie.

În anul 1982 a obţinut titlul de Doctor în matematică sub coordonarea ştiinţifică a Acad. Marius Iosifescu. Din anul 1974 şi-a început activitatea didactică şi academică obţinând toate titlurile didactice: 1974-1978 – profesor în învăţământul preuniversitar, 1978 – asistent universitar, 1990 – lector, 1991 – conferentiar, 1995 – profesor la Universitatea din Craiova.

Are o bogată activitate didactică şi de cercetare: recenzor la Zentralblatt für Mathematik, din anul 1982; membru al Societăţii Naţionale de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică; membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România; Secretar de redacţie – Analele Universităţii din Craiova, Seria Matematică-Fizică-Chimie; membru al Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România; membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; membru al Comisiei de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Preocupările ştiinţifice ţin de teoria proceselor stochastice şi de statistica matematică. În cadrul Universităţii din Craiova, activitatea de management a fost şi este încununată de realizări, prin funcţiile deţinute: Secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, 1990-1992; Secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al Facultăţii de Matematică-Informatică, 1992-1996; Secretar ştiinţific al Senatului, 1992-1996; Prorector Cercetare ştiinţifică, 1996-2004; Rector, 2004 – 2012; Preşedinte al Senatului universitar, 2012 - în prezent.