CercetareInstitutul ICS-UCvCentre de CercetarePrezentare Centre de Cercetare

Prezentare Centre de Cercetare

Centrele de cercetare ştiinţifică / creaţie artistică existente în Universitatea din Craiova grupează personalităţi ştiinţifice ale comunităţii academice şi tineri cercetători, aspiranţi la performanţe ştiinţifice. Ele oferă cadrul desfăşurării activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii avansate ale ştiinţei.

 

Un centru de cercetare ştiinţifică cuprinde unul sau mai multe laboratoare, din acelaşi domeniu de cercetare sau din domenii diferite. Centrul de cercetare are obligatoriu un statut propriu care va preciza structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare al centrului.

În funcţie de nivelul la care se realizează procesul de evaluare a fiecărui centru de cercetare, ele pot fi:

 •  centre recunoscute la nivelul instituţiei (evaluare internă realizată la nivelul universităţii);
 •  centre cu recunoaştere naţională (evaluare CNCS sau a altor organisme abilitate);
 •  centre cu recunoaştere internaţională.

În funcţie de obiectivele propuse, se pot asimila cu centrele de cercetare şi următoarele structuri care pot să fie create la nivelul universităţii:

 •  centrele de expertizare şi consultanţă;
 •  centrele de inovare şi transfer tehnologic;
 •  centrele de sprijin pentru activitatea de experimentare sau producţie de prototipuri;
 •  centrele de promovare a educaţiei ştiinţifice;
 •  centrele de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

 

Centre de cercetare recunoscute la nivel de universitate (pdf)

 

Procedura de înfiinţare a centrelor de cercetare ştiinţifică sau evaluare periodică a centrelor deja existente (pdf)

 

 

Documentele necesare în vederea înfiinţării centrelor de cercetare ştiinţifică sau evaluare periodică a centrelor deja existente sunt:

 • Fişă sintetică de descriere a centrului (pdf)
 • Statutul centrului de cercetare (pdf)
 • Raport de autoevaluare (pdf)
 • Avizul Consiliului facultăţii (pdf)
 • Copii după documentele care atestă recunoaşterea centrului de alte organisme de evaluare naţionale sau internaţionale (dacă este cazul).