CercetareInstitutul ICS-UCvCentre de CercetareAlte Structuri de Cercetare

Alte Structuri de Cercetare

Technology and Innovation in Advanced ReseArch of Composites (TIARA-C) -
Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice, Dr.Tr.Severin

 

Director centru:
Prof.univ.dr. Oana Gîngu

Scurtă descriere:

Grupul de cercetare tiaraC este deschis
colaborărilor naţionale şi internaţionale, pentru cunoaşterea
şi dezvoltarea materialelor composite cu aplicaţii în cele
mai variate domenii ale vieţii cotidiene.
Grupul tiaraC desfăşoară activităţi de cercetare/proiectare/caracterizare pentru materialele composite cu matrice metalică, respectiv ceramica elaborată prin tehnologia Metalurgiei Pulberilor (MP). Procedee moderne de elaborare prin MP, coroborate cu tehnologii avansate de prelucrare ulterioară, oferă posibilitatea obţinerii de structuri composite de ultima generaţie: nanostructuri, spume nanostructurate, compozite multifuncţionale, compozite funcţionalizate. Utilizarea acestor materiale vizează domenii
diverse: industria aerospaţială, industria constructoare de automobile, echipamente
medicale, biomateriale, echipamente sportive.

Detalii: http://cis01.central.ucv.ro/proiectecercetare/tiarac/

 

CENTRUL PENTRU DIALOG ÎNTRE ŞTIINŢE ŞI TEOLOGIE

 

Director centru:
Prof.univ.dr. Radu Constantinescu

Scurtă descriere:

Centrul are o echipă formată şi specialişti în teologie
şi ştiinţe şi a fost creat în anul 2011, ca rezultat al unui grant
oferit de Centrul în Teologie şi Ştiinţe Naturale, Berkley,
California. Grupul de cercetare este interdisciplinar,
incluzând 6 facultăţi de la Universitatea din Craiova (Teologie, Fizică, Horticultură, Drept, Matematică şi Litere).
Avem o strânsă legătură cu profesori de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Craiova în chestiuni legate de viaţă şi bioetică. Centrul a organizat multe activităţi în
cooperare cu grupuri ecumenice şi protestante. Obiectivul major al centrului este acela de
a reconcilia credinţa cu ştiinţa.
Ca rezultat al activităţilor desfăşurate prin centrul de cercetare, a apărut în anul
2004, revista centrului, The Bulletin of the Center for Dialogue between Sciences and
Theology, care, în anul 2011, a fost indexată în baza de date internaţională Index
COPERNICUS International.

Detalii: http://teologie.central.ucv.ro/blogs/cdst/

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIULENERGETIC, Cod 1PE2 0085

 

Director centru:

Prof.univ.dr. Mircea Ion

Scurtă descriere:

Înfiinţat printr-un contract finanţat de Banca Mondială,
a avut ca scop crearea unui centru de formare continuă în
domeniul energetic, astfel încât să ofere condiţii optime de
pregătire a specialiştilor în energetică. De asemenea, au fost
încheiate contracte de prestări servicii cu agenţi economici
pentru efectuarea bilanţului energetic al acestora şi au fost
oferite cursurile postuniversitare "Manageri energetici",
"Responsabili cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei" şi
"Întocmirea şi analiza bilanţurilor energetice".

Detalii: pagină web în construcţie