CercetareOrganizareDepartament Cercetare Ştiinţifică şi Management ProgrameLegislație

Legislaţie

  • Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale (pdf)
  • HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat (pdf)
  • HOTĂRÂRE_475 din 2007 privind_aprobarea_PN_II_2007 – 2013 (pdf)
  • OG 57-2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată până la data de 1 ianuarie 2007*) (pdf)
  • HOTĂRÂRE Nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare (pdf)
  • LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (pdf)
  • Legea 319/2003 privind statutul personalului din cercetare (pdf)