CercetareInstitutul ICS-UCvDirecții de Cercetare de Excelenţă

Direcții de Cercetare Științifică

Având în vedere importanţa cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea cunoaşterii şi
formarea resursei umane înalt calificate, Universitatea din Craiova pune accent pe excelenţă,
interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională, susţine cercetări complexe în domenii de
frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare.
Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite,
difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică.
Activitatea de cercetare ştiinţifică de la Universitatea din Craiova are în vedere
priorităţile europene în domeniul activităţilor de dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, cu
accent prioritar pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, protecţia mediului şi energia verde,
transport şi ştiinţe aerospaţiale, alimentaţie, agricultură şi biotehnologii, nanotehnologii şi
materiale cu proprietăţi speciale.

 

Direcţii de cercetare de excelenţă pentru perioada 2012-2016 (pdf).