CercetareInstitutul ICS-UCvCentre de CercetareCentrul GRID Oltenia

Centrul GRID Oltenia

 

1.Prezentare generală

Centrul Grid Oltenia (CeGO) dispune de un sistem de calcul de înaltă performanță alcătuit din 64 de noduri de calcul totalizând 128 de procesoare cu câte 4 nuclee fiecare (quad core) si 40 TB capacitate de stocare. CeGO este localizat la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova, B-dul Decebal, nr. 107, camera 308 (corpul laboratoarelor, etaj 3).

Resursele de calcul de care dispune CeGO pot fi accesate de către cadrele didactice și cercetătorii Universității din Craiova, în scopuri academice și de cercetare.

Sistemul de calcul de înaltă peformanță (HPCS - High Performance Computing System) este asimilat unui  supercomputer, complex, compus din mai multe procesoare, care accesează aceeași memorie centrală și care funcționează concomitent și coordonat, astfel încât supercomputerul poate atinge o mare performanță de calcul. Acesta este destinat aplicațiilor ce necesită o mare putere de calcul în vederea executției acestora în mod eficient, într-un interval de timp mult redus față de situația în care aplicațiile ar fi executate pe un calculator obișnuit.

Sistemul de calcul de înaltă peformanță (HPCS) are o mare utilitate pentru calcul paralel, modelări și simulări complexe, în activitatea modernă de cercetare, în special în următorele domenii:

◾știința calculatoarelor

◾matematică, criptografie

◾financiar

◾biologie

◾chimie

◾fizică

◾geologie

◾aerospațială

◾meteorologie

◾tehnică militară

◾medicină

 

Accesul la resursele CeGO

In vederea accesării resurselor Centrului Grid Oltenia, potențialii utilizatori trebuie să parcurgă următoarea procedură administrativă:

1. Potențialul utilizator va completa formularul atașat și îl va transmite Directorului CeGO.

2. Directorul CeGO analizează solicitarea potențialului utilizator și decide aprobarea/respingerea solicitării în funcție de disponibilitatea resurselor solicitate.

3. În cazul aprobării solicitării, Directorul CeGO planifică accesul utilizatorului la resursele solicitate, în ordinea cronologică a primirii solicitărilor.

4. Intr-un interval de timp de maxim 3 zile de la aprobarea solicitării, echipa tehnică a CeGO va contacta utilizatorul pentru a stabili o întâlnire la sediu CeGO, în vederea instruirii utilizatorului cu privire la modul de acces la resursele solicitate. Cu această ocazie utilizatorul va primi detaliile privind accesul la HPCS, inclusiv un nume de utilizator și o parola pe care le va folosi pentru a accesa sistemul de calcul. Totodată utilizatorului i se va prezenta regulamentul de utilizare a sistemului de calcul și va semna de luare la cunoștință.

Detalii tehnice privind utilizarea HPCS

Accesul la HPCS se va realiza doar de la sediul CeGO sau de la distanța în condițiile existenței unui tunel VPN. Aplicațiile ce se vor rula pe HPCS vor fi scrise în Java sau C. Utilizatoul va trebui sa aibă cunoștințe minimale de operare în Linux, acesta fiind sistemul de operare folosit de toate nodurile de calcul și de nodul central.

1.Se descarcă și instalează una din aplicațiile: ”No Machine from free Nx” sau Putty

2.Utilizatorii se vor conecta la HPCS folosind credențialele ce le-au fost asignate

a.Accesul se va realiza pe nodul central, toate celelalte noduri fiind accesibile utilizatorilor doar prin sistemul de administrare a job-urilor

b.Directorul ”home” este partajat între toate nodurile de calcul

3.Utilizatorii își vor încărca toate fișierele de intrare, script-uri shell, fișiere executabile, jar-uri în acel director. Aceste fișiere vor fi accesibile de pe orice nod de calcul

4.Toate fișierele de ieșire vor fi generate în acel director, indiferent de nodul de calcul care le generează. Conflictele de suprascriere nu sunt tratate.

5.Pentru planificarea job-urilor se folosește ”Open Lava”. Utilizatorii trebuie să fie cunoască setul de comenzi OpenLava (ex: bsub – încarcă un job, bjobs - monitorizează job-uri). Exemplu de execuție a aplicației test.jar pe $1 noduri:

for ((i=1; i<=$1; i++));do

bsub -o out$i.txt "java -jar test.jar";

done

Job-urile pot fi monitorizate și stopate din linia de comandă.

6.Utilizatorii trebuie să aibă cunoștințele Linux necesare pentru a crea script-uri *.sh

7.Programele utilizatorilor trebuie să asigure comunicația dintre procese.

8.Administratorul HPCS va crea conturi pe toate nodurile de calcul ce i-au fost asignate utilizatorului. OpenLava va putea încărca job-uri doar pe nodurile de calcul la care utilizatorul are acces.

9.Accesul utilizatorilor la sistemul de stocare este restricționat la un singur Director iar capacitatea de stocare disponibilă utilizatorului va fi configurată din Linux.

10.Toți utilizatorii concurenți beneficiază de același nivel de prioritate.

 

Este posibilă extinderea functionalității HPCS prin facilități cum ar fi:

- virtualizare

- prioritizarea utilizatorilor

- software specializat cum ar fi HADOOP

 

Formular acces CeGO