InternaţionalInformaţii GeneraleLectorate Străine

Lectorate străine 

Universitatea din Craiova recunoaște importanța contactului direct cu vorbitori nativi de limbă străină și investește constant în crearea de noi oportunități în acest sens. Pe baza acordurilor bilaterale sau a participării la programe internaţionale de cooperare academică, Universitatea din Craiova poate să trimită lectori de limbă şi civilizaţie românească la universităţile partenere şi să primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Acestea sunt o componentă importantă a procesului de internaționalizare al Universității din Craiova, jucând un rol important în ceea ce privește îndepărtarea barierelor culturale și familiarizarea tinerilor studenți cu aspecte mai mult sau mai puțin cunoscute, specifice unei civilizații străine.

În cadrul Universității din Craiova funcționează la ora actuală 3 lectorate străine, coordonate de lectori nativi originari din Franța, Macedonia și Bulgaria. Dotarea tehnologică (un televizor, un aparat video, un aparat de multiplicat, un computer şi o imprimantă) şi biblioteca fiecărui lectorat permit desfăşurarea unor activităţi didactice de înaltă ţinută :

  • cursuri facultative de limbă şi civilizaţie bulgară și macedoneană pentru studenții din anii II și III;
  • cursuri de iniţiere în pedagogia comunicării, de civilizaţie franceză contemporană şi exprimare scrisă şi orală şi cursuri de franceză cu specializare juridică;
  • manifestările anuale dedicate sărbătorilor internaționale;
  • concursuri anuale pentru bursele la cursurile de vară ale Universităţilor din Sofia şi din Veliko-Tîrnovo sau ale Universităţii din Skopje.

 

Lectoratul francez

Lectoratul francez s-a înfiinţat în anul 1969 şi a funcţionat de atunci, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate. În prezent, lectoratul este condus de Guillaume Dujardin. Biblioteca lectoratului posedă un fond de carte bogat şi variat (6500 de volume) si beneficiază de 10 abonamente la diverse reviste.

 

Lectoratul  bulgar 

Lectoratul bulgar funcţionează din 1976 și, începând cu anul 2010, este condus de conf. Kiril Yoicev Ţancov, lector cu o bogată experienţă de predare a limbii bulgare la străini. Biblioteca lectoratului dispune de un fond de carte de peste 800 de volume de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, dicţionare, carte tehnică etc. și de o bogată colecţie de DVD-uri și casete video.

 

Lectoratul macedonean 

Lectoratul de limbă și cultură macedoneană funcţionează din 1975 și, în prezent, este condus de lector Milica Petrushevska, sub îndrumarea căreia se desfăşoară activităţile de cultură și civilizație macedoneană. Letoratul dispune de un fond de carte variat, cuprinzând peste 700 de volume și de o bogată colecţie de DVD-uri și casete video.