InternaţionalStudenti strainiProgram individual de studiuSelf-sponsored students

EU countries

Conform Legii 316/12.07.2006, cetatenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., a Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.C.T.S. / C.N.R.E.D. cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Doar după primirea Adeverinței de recunoastere a studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate.

 

EU THIRD COUNTRIES

 

LINK-URI UTILE

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor