InternaţionalProgrameAlte ProgrameDAAD

DAAD

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) pune la dispoziție burse individuale de studiu pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cercetători din România. Sunt finanțate cursuri de limbă, programe de masterat și stagii de cercetare în cadrul programelor de doctorat în universităţi din Germania.

Principalele obiective ale finanţării sunt:

1. Promovarea individuală (prin programe de burse)

2. Finanţarea instituţională (cooperări şi parteneriate academice, programe cu predare în limba germană)

DAAD promovează cooperarea academică româno-germane. Astfel, 125 de instituţii germane de învăţământ superior au încheiat un total de 324 acorduri de cooperare cu universităţi partenere româneşti şi instituţii de cercetare, unele dintre ele fiind susţinute financiar de către DAAD.

În cadrul unui program special pentru Europa Centrală şi de Est, DAAD promovează două parteneriate instituţionale în domeniul germanisticii (Universitatea din Konstanz – Universitatea din Iași, Universitatea din Marburg - Universitatea din Sibiu).

O particularitate a schimbului academic româno-german o reprezintă programele de studii cu predare în limba germană. În prezent, în România există peste 30 de programe de studii cu predare în limba germană, din care patru sunt finanţate de către DAAD.

 

3. Promovarea limbii germane, a germanisticii şi a culturii şi civilizaţiei germane (programe pentru lectori şi conferenţiari)

Ȋn cadrul programului pentru lectori, în prezent sunt activi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România 9 lectori DAAD şi trei asistenţi de limbă germană. În plus, la iniţiativa Fundaţiei Johann Gottfried von Herder, la universităţile din România vin în mod regulat, pe termen scurt, conferenţiari DAAD, profesori oaspeţi precum şi profesori emeriţi.

 

4. Informaţii şi consiliere despre Germania ca loc de studiu şi cercetare

Începând cu februarie 2002 există la Bucureşti şi un Centru de Informare al DAAD (IC), în cooperare cu Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE.). Centrul de Informare DAAD participă la târguri educaţionale, oferă prezentări informaţionale şi iniţiază proiecte pentru promovarea învăţământului superior şi de cercetare în Germania.

 

Informaţiile, documentele şi formularele necesare aplicării pentru orice bursă DAAD pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/11205/index.html.

 

Detalii se pot obţine la Centrul de Informare DAAD Bucureşti:


Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59 011013 Bucureşti
Tel./Fax: 021 310.15.40
E-mail: info@daad.ro
www.daad.ro

www.facebook.com/DAADRomania